info@fretilin.tl 3313017

Informasaun Detalha Dokumentu

Titulu
Orientasaun ba Militante no Kuadru FRETILIN sira atu labele uja linguajen no akti sira nebe’e diskrimina grupu sira marjinalizadu hosi sosiedade
Tipu Dokumentu
Deliberasaun
Lingua
Tetum
Data
26/03/2022
Konteudu